De gemeente Woerden heeft momenteel geen grond of gebouwen in bezit die op korte termijn kunnen worden verkocht. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VVD. Die partij ziet in de verkoop van gemeentelijk vastgoed een kans om meer woningen te bouwen.

Volgens het college is er wel grond in eigendom maar ligt daarvan al vast hoe die de komende jaren gaan worden ontwikkeld. Gaat het om gebouwen dan is het verkopen daarvan op korte termijn niet mogelijk. Verder is er nog grond in gebruik bij verenigingen. Die gronden komen pas vrij als de gebruikers zelf aangeven er van te willen bijvoorbeeld omdat ze naar een andere locatie toe gaan.

Foto: RPL – Gemeentehuis van Woerden