De gemeente Stichtse Vecht gaat vanaf 2020 het aantal te herinrichten speelplaatsen verminderen.

Uit een interne evaluatie over de herinrichting van speelplaatsen heeft de gemeente geconcludeerd vooraf niet gedacht te hebben aan diverse bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verwijderen en afvoeren van speeltoestellen, het vervangen van ondergronden voor de nieuwe toestellen. Daardoor zijn de kosten hoger dan geraamd.

De speelplaatsen worden niet meer per wijk of kern, maar gemeentebreed in verschillende wijken en kernen, gelijktijdig vernieuwd.

De selectie van de speelplaatsen vindt plaats op basis van de inspectiegegevens en kennis van de toezichthouders.

Foto: RTV Stichtse Vecht