Logo Gemeente Woerden 1De gemeenteraad van Woerden heeft een voorstel ingediend voor een vermindering van het aantal wethouders van vier naar drie, met ingang van 24 december 2017. Omdat wethouder…

Stolk haar ontslag heeft ingediend sinds 23 november, kan er gekozen worden voor het benoemen van een nieuwe wethouder, óf kan het werk gedaan worden door de overgebleven drie wethouders. Omdat al de fracties niet hebben aangegeven de opengevallen plaats te willen opvullen door benoeming van een nieuwe wethouder wordt voorgesteld het met een wethouder minder te doen, tot de nieuwe raadsperiode.

De vermindering van het aantal wethouders leidt tot verlaging van de lasten voor bezoldiging van wethouders.