Logo MetselenDe gemeente en de Woerdense schoolbesturen zijn voornemens alle ruim 30 schoolgebouwen van het speciaal, basis- en voortgezet onderwijs de komende 40 jaar te vernieuwen.

Dit is het voorstel van het college, waarover de raad naar verwachting op 4 oktober een inhoudelijk besluit neemt. Het voorstel sluit aan op het recente coalitieakkoord, waarin op een “stabiele, meerjarige financiering van de huisvesting en het onderhoud van de scholen” wordt aangedrongen. Om dit mogelijk te maken wordt het budget vanaf 2023 jaarlijks met 1% verhoogd. Ook de schoolbesturen dragen financieel bij.

De vernieuwingen kunnen gaan om nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, verhuizing naar een ander gebouw, sanering van leegstand of om een combinatie hiervan.