Logo Bouw SteigerVleuten gaat zijn centrum een meer hedendaags karakter geven. Er komt een gezondheidscentrum, meer ruimte voor parkeerplaatsen en woningbouw. Vernieuwing van het Dorpsplein…

is ook een van de veranderingen voor het centrum van Vleuten. Woningbouw is mogelijk door de vrije ruimte achter het Wijkservicecentrum hiervoor in te richten. Tevens zal er een kavel worden vrijgegeven voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Dorpsstraat, tussen het restaurant en nummer 11. Aan de Nieuwe Vaart wordt ruimte gecreƫerd voor een kleinschalig appartementencomplex.

De plannen brengen met zich mee dat er voorzien zal moeten worden in extra parkeerruimte en er is in een eerste plan een voorgestelde situatie geschetst waarbij hiermee rekening is gehouden zonder dat de ruimte voor het houden van activiteiten in gevaar komt.