Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de e-mailwisseling tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het migrantenhotel conform de wet aan Levi Hogendoorn beschikbaar gesteld.

In het procesvoorstel arbeidsmigranten dat door het college aan de raad is aangeboden, staat in een voetnoot dat er op 17 december vorig jaar is gesproken met vertegenwoordigers van de nieuwe wijk Vrijeveld en de bestaande wijk Weideveld.

Hogendoorn was één van de mensen die bij dat gesprek aanwezig waren. Hij ontkent in een ingezonden brief dat hij daar was als vertegenwoordiger van de wijk. Hij was daar samen met nog een aantal mensen op persoonlijke titel.
De gemeente had hen, volgens Hogendoorn, uitgenodigd voor een gesprek, omdat ze gegevens hadden opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Hogendoorn vindt het vervelend dat hij is aangesproken door mensen die zich afvroegen hoe het kan dat hij hen vertegenwoordigde. Om iedereen op de hoogte te brengen van zijn versie van het verhaal heeft hij zijn brief aan het college naar de lokale media gestuurd.