Logo Waardigheid en TrotsVerpleeghuis Oudshoorn is toegelaten tot het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het verpleeghuis heeft te horen gekregen dat het is…

toegelaten met zijn project Intimiteit en Seksualiteit.

Het project moest voldoen aan twee criteria: verbetert het de leefbaarheid van bewoners en verhoogt het de vakbekwaamheid van de medewerkers. De jury oordeelde positief over het project om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en te houden binnen Verpleeghuis Oudshoorn. Binnen het programma worden ervaringen uitgewisseld, is het verpleeghuis een voorbeeld voor andere organisaties en wordt gezorgd voor borging van het project.

Het ministerie stelt een professional beschikbaar die meedenkt over uitvoering van het project en zorgt voor uitwisseling van kennis tussen de zorgaanbieders binnen en buiten de themagroep.