Logo mestbassinVanaf 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn.

Ook moeten afgedekte mestbassins zowel voor het bassin zelf als voor de afdekking een kwaliteitsverklaring hebben. Met deze nieuwe regelgeving vervalt de huidige overgangstermijn voor mestbassins.

Naleving wordt door medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht in opdracht van de gemeente gecontroleerd. De gemeente treedt hierbij op als bevoegd gezag.