Logo Provincie Utrecht3Provincie Utrecht wil meer haast maken met de aanpak van de verkeersveiligheid en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Deze versnellingsagenda bevat een stimuleringsregeling…

om gemeentelijke wegen veiliger te maken, zorgt voor extra inzet op educatie en voorlichting en geeft een beter inzicht in de verkeersveiligheid op provinciale wegen.

Met de agenda geven Gedeputeerde Staten gehoor aan een motie van Provinciale Staten. Die vroegen het college eerder extra te investeren bovenop het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Ook speelt het college daarmee in op de recente plannen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, om de verkeersveiligheid op andere provinciale wegen te vergroten.