Logo Asbest bordProvincie Utrecht streeft naar een versnelde aanpak van sanering van asbestdaken. Deze week kwamen veertig deelnemers uit ruim 21 gemeenten bij elkaar in het Huis voor de…

Provincie te Utrecht. De bijeenkomst gaf de deelnemers handvatten om daadwerkelijk stappen te zetten. Een aantal gemeenten kwam met inspirerende voorbeelden. IJsselstein en Montfoort benadrukten het belang van de juiste data. Amersfoort benoemde het belang van op strategisch niveau nadenken over de ambities. En gemeente Lopik inspireerde met een hele praktische en persoonlijke aanpak om dakeigenaren te benaderen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten lanceerde de recent gemaakte toolbox met daarin verschillende communicatiemiddelen die gemeenten kunnen inzetten. Tot slot stemden de deelnemers op verschillende speerpunten voor het informatieteam asbestdaken.