Logo MetselenHet Rijk, de provincie Utrecht en regio’s trekken gezamenlijk op om de woningbouwproductie te versnellen. Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag…

en we moeten plannen klaar hebben voor de vraag van morgen.” Dat bepleitte minister Ollongren. Alle partijen beseffen dat wanneer er geen extra actie wordt ondernomen, de tekorten verder oplopen en de druk nog verder toeneemt. De druk op de woningmarktregio Utrecht is één van de hoogste van Nederland.

Het Rijk wil regionale afspraken maken over de woningbouwopgave. Met de marktpartijen, gemeenten en corporaties uit de provincie Utrecht is op 26 maart een eerste stap gezet.