Logo Geld armoedeHet college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoedeaanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier…

extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf.

Om meer inzicht te krijgen in hoe inwoners in Utrecht rondkomen, heeft het Nibud een Minima Effectrapportage uitgebracht. Op basis van dit rapport en gesprekken met de stad wordt het extra geld zo ingezet dat groepen die moeilijker rondkomen daar het meeste aan hebben. Uit de Minima Effectrapportage komt ook naar voren dat het Utrechtse armoedebeleid een positief effect heeft op de bestedingsruimte van inwoners.