Logo Stempel bouw Woerden stelt te veel eisen aan nieuwbouw woningen. Daardoor lopen de woningbouwplannen vertraging op en worden er jaarlijks te weinig woningen gebouwd.

Dat zegt CDA raadslid Job van Meijeren in RPL Actueel. Van Meijeren noemt het onacceptabel dat de woningbouw dit jaar fors achter blijft bij de planning. Er worden dit jaar 91 woningen opgeleverd terwijl dat er 276 moesten zijn.

Van Meijeren zegt dat de gemeenteraad in het verleden eisen heeft gesteld maar dat het nu er op lijkt dat ook het college van burgemeester en wethouders daar zelf nog eisen aan toegevoegd. Hij wil uitleg van het college en vraagt welke maatregelen genomen kunnen worden om de woningbouw te versnellen.