Logo roland van schelven Het onderling vertrouwen was van belang voor het tot stand komen van het raadsakkoord. Dat zegt Roland van Schelven tegen RPL na de presentatie van het akkoord.

Van Schelven is onder meer oud-burgemeester van Culemborg en was gevraagd het maken van het raadsakkoord te begeleiden.

Lastige vraagstukken waren volgens hem hoe de raad voldoende zicht houdt op inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Van Schelven zegt tegen RPL er alle vertrouwen in te hebben dat het raadsakkoord de raadsverkiezingen van 2018 haalt. Hij denkt dat de politieke partijen hun best zullen doen de vier overblijvende wethouders niet te veel voor de voeten te lopen.

Foto’s: RPL