Volgens Verus, de in Woerden gevestigde vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, wil minister Slob dat scholen vooral brave burgers afleveren.

Dat is de kritiek van Verus op het nieuwe wetsvoorstel dat de definitie van burgerschap aan het onderwijs moet verduidelijken.

Hierin staat dat ‘actief burgerschap’ en ‘sociale cohesie’ bevorderd moeten worden door het bijbrengen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Nederlandse scholen moeten sinds 2006 verplicht aandacht besteden aan het begrip burgerschap, maar de manier waarop was nauwelijks nog gedefinieerd.

Doordat duidelijke doelen ontbraken besloot minister Slob om de burgerschapsopdracht van scholen verder uit te werken in dit nieuwe wetsvoorstel.

Verus-voorzitter Berend Kamphuis vindt dat je met dit wetsvoorstel het risico loopt dat burgerschapsonderwijs een vorm van disciplinering wordt.

Voor Kamphuis is de burgerschapsopdracht juist een pedagogische opdracht, omdat die beter aansluit bij de betrokkenheid van scholen.