In het najaar van 2021 start het waterschap met de vervangen van twee bruggen over de Enkele Wiericke in Nieuwerbrug. Met de nieuwe bruggen kan het waterschap tijdens erg droge zomers meer water afvoeren naar West-Nederland.

In een online presentatie is te zien wat de plannen zijn, hoe de planning eruit ziet en hoe de omgeving op de hoogte kan blijven van de voortgang van het project.

Omdat de vraag naar zoetwater, vooral tijdens droge periodes, toeneemt, gaat het waterschap de capaciteit van de wateraanvoer uitbreiden. Hiervoor zijn op verschillende plekken in het gebied van het waterschap maatregelen nodig, zoals het opheffen van knelpunten in de aanvoerroute.
De auto- en fietsbrug bij Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug zijn zo’n knelpunt.