Logo RioolIn het eerste kwartaal van 2019 wordt de riolering aan de Herenweg en de Gageldijk in Maarssen vervangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Deze voorbereidende…

werkzaamheden bestaan uit het snoeien en kappen van bomen en het aanbrengen van een zgn. watertransportleiding door Vitens. De snoeiwerkzaamheden op de Herenweg zijn al van start gegaan, hierna worden bomen op de Gageldijk gekapt. Vanaf maandag 29 oktober brengt Vitens een watertransportleiding aan in de Herenweg.

Inmiddels is ook een begin gemaakt het afzagen van asfalt, het opbreken en ontgraven.