Logo G SnelInternationaal Transportbedrijf G. SNEL in Woerden heeft haar naam gewijzigd in SNEL Shared Logistics. De afgelopen jaren heeft het logistieke bedrijf een verandering ingezet van…

internationaal transporteur naar distributeur in de gehele Benelux. Met de naamsverandering is de operationele transitie nu volledig afgerond, meldt het bedrijf. De toevoeging Shared Logistics aan de bedrijfsnaam geeft de wijze van dienstverlening van SNEL nu precies weer. Hiermee worden niet alleen de opslagfaciliteiten maar ook haar distributienetwerk en cross docking door opdrachtgevers gedeeld.

Cross docking is een methode waarbij de goederen die worden ontvangen in een distributiecentrum, niet worden opgeslagen maar direct worden verdeeld naar de afnemers en gereedgemaakt voor verzending. SNEL in Woerden is met deze methode één van de grootste in Nederland.