In een gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht geldt een vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Oorzaak hiervan is een uitbraak van vogelgriep bij legkippen op een pluimveebedrijf in Vinkeveen.

Daarom zijn in een zone van 10 kilometer rond het pluimveebedrijf in Vinkeveen maatregelen van kracht, zoals een vervoersverbod. Deze maatregelen gelden daarmee ook in een deel van Stichtse Vecht.