Logo Provincie Zuid HollandHet succesvolle congres Heel Holland Zakt uit 2016 krijgt een vervolg. Op donderdag 9 november 2017 vindt het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats.
Op het congres zal de aandacht uiteraard uitgaan naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Hoe staat het met het kennisprogramma dat bij de vorige editie in het leven is geroepen door STOWA, provincie Zuid-Holland en het Platform Slappe Bodem? Is het Rijk al aangehaakt en hoe krijgt bodemdaling een plek in beleidsplannen na de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Ook komen nieuwe technieken en andere ontwikkelingen en innovaties aan bod. Tenslotte komt ook de vraag, hoe slappebodemproblematiek bestuurlijk en operationeel verankerd worden met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan de orde.