Logo Geluidswal MaarsenbroekIn Maarssen worden de laatste afspraken met de betrokken bewoners gemaakt aangaande het vervolg van het project Geluidswal. Op veel plekken langs de geluidswal in Maarssenbroek…

gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond, direct grenzend aan hun tuin. De gemeente Stichtse Vecht wil de kabels en leidingen langs de geluidswal Maarssenbroek weer veilig en toegankelijk maken. Met de betrokken bewoners zijn afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de kabels en leidingen.

In 2017 is de gemeente gestart met het project Geluidswal in de wijken Boomstede en Bloemstede. Vervolgens is het project voortgezet in de wijken Reigerskamp, Duivenkamp en Fazantenkamp. Het project is in deze wijken goed verlopen.