Logo Limes2In de provincie Utrecht wordt er vervolgonderzoek gedaan naar sporen van de Romeinse Limesweg en mogelijk van een oude nederzetting. Dit gebeurd door proefsleuven te graven op…

enkele plekken langs het tracé in Utrecht en Houten. De sleuven worden gegraven met behulp van een graafmachine en zijn gemiddeld zo’n 40 m lang, 4 m breed en 1 m diep. Dankzij de sleuven kunnen de archeologen een eerste indruk krijgen van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de aanwezige archeologische waarde.

De archeologische vervolgonderzoeken vinden plaats in 2018 en 2019 en zijn onderdeel van de voorbereiding van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht, die Rijkswaterstaat op dit moment voorbereidt. De werkzaamheden aan de weg starten vanaf 2020.