Logo VerkeersmaatjeHet Wijkplatform Harmelen heeft een overleg gehad met een aantal bewoners van Mauritshof. Er leven bij de bewoners een aantal wensen die zij graag bij de gemeente willen aankaarten…

maar de brief, die enige tijd geleden gestuurd is, is door omstandigheden nu pas in behandeling genomen. De gemeente, afdeling Buitenruimte is hiermee wel voortvarend aan de slag gegaan. Er waren vragen over de verkeersafwikkeling, met name rond de scholen. De gemeente geeft aan dat zij hier verkeerskundig niet zoveel aan kan doen.

Het dorpsplatform wil zich inzetten om een gesprek te organiseren tussen de scholen en de ouders om op die manier het onderwerp onder de aandacht te brengen.