Logo SaneringDe vervuilde grond op het Defensie-Eiland in Woerden vormt geen risico voor mens, plant of dier. Ook is de kans op verspreiding van de verontreiniging dusdanig klein dat niet met spoed…

gesaneerd hoeft te worden. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten naar aanleiding van bodemonderzoeksrapporten en een deelsaneringsplan die zijn ingediend door VORM Ontwikkeling, de projectontwikkeaar van deze locatie.

Er is wel sprake van ernstige bodemverontreiniging, maar gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van de bodem is een spoedige aanpak niet noodzakelijk, vindt het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten van Utrecht stemmen dan ook in met het deelsaneringsplan van VORM Ontwikkeling.