Gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwacht over 2018 een tekort van € 3,5 miljoen voor het sociaal domein. De term ‘sociaal domein’ wordt gebruikt voor alle afdelingen die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid.

Het tekort doet zich voor op de Jeugdzorg. Toch zijn diverse initiatieven de afgelopen jaren succesvol geweest, zoals ‘Welzijn op recept’ en het samenbrengen van Jeugd en WMO in het Sociaal Team. Dat heeft ertoe geleid dat zowel huisartsen als het Sociaal Team beter samenwerken en doelgerichter en kostenbewuster kunnen verwijzen. Het Sociaal Team en de huisartsen helpen steeds meer jeugdigen tegen lagere kosten.

Voor de uitvoering van de Jeugdzorg ontvangt de gemeente geld van de Rijksoverheid. Bodegraven-Reeuwijk behoort tot de gemeenten in Nederland die het laagste bedrag per jeugdige ontvangen. Tegelijkertijd heeft de gemeente regionaal gezien een hoger zorggebruik per jeugdige. De zorgelijke ontwikkelingen rondom de toewijzing naar jeugdbescherming vragen om actie en bijsturing”, aldus wethouder Robèrt Smits van Jeugdzorg.