Vanaf 4 maart gaat Stedin verder met het kappen van de bomen die onder de hoogspanningsleidingen staan in park Maarssenbroek. Vanwege de veiligheid zijn er bij Fazantenkamp en Valkenkamp maatregelen nodig.

Eind januari zijn enkele bomen bij Valkenkamp verwijderd. De bomen onder de hoogspanningsleidingen ter hoogte van Fazantenkamp volgen nu.

De gemeente gaat de vrijgekomen ruimte inplanten met boomsoorten die voor hakhoutbos geschikt zijn.
Jaarlijks wordt er per locatie gecontroleerd of er een veilige afstand is tussen de hoogspanningsleidingen en de bomen.