Logo jachthaven bootDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk roept eigenaren van illegaal afgemeerde boten op, deze binnen twee weken te verwijderen. BOA’s hebben drie vaartuigen aangetroffen in Reeuwijk…

die illegaal een ligplaats innemen. Twee vaartuigen belemmeren het gebruik van de ligplaats door de officiële huurder en één vaartuig ligt aan een oever waar dit niet is toegestaan.

Als aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, worden de vaartuigen door de gemeente verwijderd en opgeslagen. De vaartuigen worden aan de rechthebbende teruggegeven nadat de kosten van het verwijderen en de stallingkosten zijn voldaan.