Logo Artikel 120 De vrouwenpartij wil dat artikel 120 van de Grondwet wordt herzien. Dat artikel verbiedt het een rechter te beoordelen of wetten en verdragen in strijd met de grondwet zijn.

De vrouwenpartij vindt dat een aantasting van de grondwettelijke rechten en wil de discussie op gang brengen door een documentaire over het onderwerp te maken. De partij heeft alle gemeentes een vragenlijst gestuurd met het verzoek de vragen te beantwoorden. De antwoorden worden gebruikt als informatie voor de documentaire.

In RPL Actueel zegt partij voorzitter Monique Sparla dat er tot op heden vanuit gemeentes geen enkele vorm van medewerking komt. Deze week is in Woerden bepaald de vragenlijst aan de afzonderlijke fracties te zenden. Of die er iets mee gaan doen is nog onbekend.