De boogbrug over de Lek bij Vianen wordt op zondag 7 november verwijderd. Mocht dit vanwege weersomstandigheden niet kunnen dan is 14 november een reservedatum. De stalen brug wordt binnen 24 uur verwijderd om het vaarverkeer zo min mogelijk te belasten. De oude boogbrug heeft geen functie meer sinds de A2, 2 nieuwe Lekbruggen heeft gekregen. Er waren geen realiseerbare mogelijkheden om de brug te hergebruiken. De brug komt niet in aanmerking om als monument te worden aangewezen. Rijkswaterstaat laat de brug verwijderen om onveilige situaties te voorkomen.