Per 1 april 2022 heeft de gemeente Utrecht vier partijen voor de levering en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels. Dat is de uitkomst van een aanbesteding die de gemeente Utrecht heeft gehouden. De vier partijen zijn de drie huidige leveranciers Kersten Hulpmiddelenspecialist, Medipoint en Meyra. Daarnaast treedt Welzorg Nederland toe als nieuwe partij. Voor mensen die nu al een Wmo hulpmiddel hebben verandert er niets.
Zij behouden het hulpmiddel en zij blijven service ontvangen van hun vertrouwde leverancier.