In Utrecht komen binnen 3 jaar vier zogeheten ‘Tiny Forests’. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het college wil de “kleine bossen” bij voorkeur…

aanleggen in wijken waar nu nog weinig groen is. Wethouder Lot van Hooijdonk heeft met Petra Schut, regiodirecteur van IVN Natuureducatie de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. IVN wil samen met 24 Nederlandse steden honderd minibossen aanleggen tot 2021. Utrecht werd afgelopen augustus uit 55 inschrijvingen gekozen als één van de partnergemeenten van het IVN. Utrecht telt al twee Tiny Forests. Een aan het Muziekplein in Terwijde en de Cremertuin in Lombok.