Een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht heeft vijf miljoen euro gekregen om te onderzoeken hoe Nederland het beste met bodemdaling kan omgaan, meldt RTV Utrecht.

Het team wil eerst onderzoeken hoe snel de Nederlandse bodem zakt. Per locatie wordt nagegaan wat de oorzaak van de bodemdaling is. Met deze gegevens kunnen computermodellen gemaakt worden en kan voorspeld worden hoeveel de bodem nog verder zal dalen. Daarna kan bekeken worden hoe de daling tegengegaan kan worden.

TU Delft en Wageningen University zijn ook bij het project betrokken en er wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van het geld voor het onderzoek komt uit fondsen van de Nationale Wetenschapsagenda. Het resterende bedrag komt van de deelnemende bedrijven.