De gemeente Vijfheerenlanden staat sinds vorige week niet meer onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Een paar maanden geleden waren de gevolgen van een claim op de financiƫle positie nog onduidelijk waardoor de gemeente toestemming moest vragen voor bepaalde uitgaven.
Op 18 maart jl. heeft de gemeente een dekkingsplan vastgesteld. Met dit vastgestelde dekkingsplan worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt en zijn de risico’s en onzekerheden voor de begroting weggenomen. Concreet betekent dit dat de gemeente nu weer onder het reguliere toezicht valt.