De provincie Utrecht heeft de gemeente Vijfheerenlanden onder verscherpt toezicht gesteld. Hierdoor moet de gemeente voor bepaalde uitgaven eerst toestemming aan de provincie vragen.

Dit komt door de uitspraak van het gerechtshof over de zaak Niemans Beton. De gemeente had rekening gehouden met een schadepost van 41 miljoen euro, maar dit is fors hoger uitgevallen, namelijk ruim negentig miljoen euro.

Met deze uitspraak staat de begroting op losse schroeven en nu heeft de provincie dus ingegrepen. De gemeente moet een dekkingsplan maken en wanneer de provincie akkoord is mag Vijfheerenlanden weer over de eigen gelden beslissen.