In De Meern is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een villa aangekocht voor de opvang van asielzoekers. Het pand gaat dienst doen voor de opvang van minderjarige vluchtelingen van 14 tot 17 jaar oud. Het gaat om jongeren die zonder ouders naar ons land zijn gevlucht.

Het COA probeert de jongeren een woonomgeving met begeleiding te bieden. Het is de bedoeling dat ze leren om zelfstandig te wonen. Dat gebeurt in woongroepen. Een medewerker van het COA is altijd aanwezig voor toezicht.