Logo Centrumplan VinkeveenDe gemeente De Ronde Venen heeft informatie over alle onderdelen van het Centrumplan Vinkeveen online gezet. Op de website centrumplanvinkeveen.nl is sinds deze week informatie…

te vinden over alle onderdelen van het plan met een kaart waarop het hele plan in één keer is te overzien. Het Centrumplan Vinkeveen is een uitwerking van de Dorpsvisie Vinkeveen. De twee belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn dat de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbetert én de aansluiting van Vinkeveen op de provinciale weg N201.

De visie is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en wordt momenteel uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. Bewoners kunnen nog tijdens verschillende bijeenkomsten hun ideeën, wensen en zorgen kenbaar maken. In november neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan.