Het Woerdense college heeft deze week de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied aangeboden aan de gemeenteraad. De visie zorgt ervoor dat concrete initiatieven en bouwplannen in het gebied kunnen worden gestimuleerd.

Als de gemeenteraad instemt met de visie, kan binnenkort al gestart worden met de ontwikkeling van de zuidoostkant van het gebied, waaronder het oude Minkema en een voormalige kavel van de FNV. Welke functie het oude Minkema krijgt, is nog niet bekend. Wel vindt het college dat deze gezichtsbepalend moet zijn en dat het gebouw openbaar toegankelijk moet zijn.

Op langere termijn krijgen in het Stationsgebied voetgangers en fietsers de ruimte en is voor auto’s juist een kleinere rol weggelegd. Het is de ambitie om de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer en de onderdoorgang flink te verbreden voor fietsers en voetgangers.

De ambities op langere termijn vergen nog extra onderzoek, aanvullende financiering en lobby.