Logo Vis3 Bij het gemaal Kamerik Teylingens in Kamerik wordt een vispassage aangelegd. De vispassage moet het voor vissen mogelijk maken om het hoogte verschil van anderhalve…

meter aan beide zijde van het gemaal te overwinnen. De passage, die na voltooiing overigens niet te zien zal zijn, is vooral van belang voor vissoorten die paaien in de wateren waar ze geboren zijn. Elk kwartier gaan de schuiven in de passage afwisselend open en dicht om de vissen door te laten. De werkzaamheden duren tot eind september.

Vanwege het werk rond het gemaal is de fietsstrook langs de Van Teylingenweg in de richting van Woerden afgesloten. Fietsers moeten gebruik maken van het fietspad over de Mijzijde. De kosten van een vispassage bedragen zo’n €  170.000 euro. Als het werk is afgerond, wordt bij het gemaal een bord geplaatst waarop voorbijgangers wordt uitgelegd hoe de vispassage werkt.

Foto’s: RPL