Logo Stichting Utrechts LandschapDe provincie Utrecht heeft het eigendom van Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap. Gedeputeerden Mirjam Maasdam en MariĆ«tte Pennarts overhandigden de…

sleutel van het gebied symbolisch aan Saskia van Dockum, directeurrentmeester van het Landschap. De verkoop van de vliegbasis draagt bij aan het behoud en bescherming van natuur en militair erfgoed in de provincie. In het park zijn nog sporen van de Duitse bezetter, de Amerikaanse luchtmacht en de Koude Oorlog.

Park Soesterberg is het leefgebied van meer dan 2000 soorten aan flora en fauna. Het is het grootste bloemrijke schraalgrasland van Noordwest-Europa en herbergt honderden verschillende plantensoorten, die veel insecten en vogels aantrekken, zoals de zeer zeldzame kommavlinder.