Logo Kalsbeek College1Het Kalsbeek College Schilderspark in Woerden maakt vanaf volgend schooljaar een start met de mavo/havo-route. Bij deze route staat een optimale doorstroom centraal. De route is…

bedoeld voor leerlingen met minimaal een mavo-advies, die de ambitie hebben om de havo te halen. Zij behalen in zes jaar zowel het mavo- als het havo-diploma.

Daan Zwaneveld, voorzitter van het college van bestuur van het Kalsbeek College zegt dat de opstap naar de havo zo kansrijker is. Naast de zesjarige mavo/havo-route wordt op locatie Bredius de mavoXL aangeboden. De mavoXL is bedoeld voor leerlingen die bij het begin van de opleiding de ambitie hebben om door te stromen naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Daan Zwaneveld benadrukt dat bij het Kalsbeek College tussentijds op- en afstromen uiteraard gewoon mogelijk blijft.