Logo UrnIn april neemt de gemeenteraad van Woerden een besluit over de bouw van een crematorium op begraafplaats Rijnhof op Geestdorp. Volgens het college van burgemeester en…

wethouders is een crematorium in Woerden gewenst omdat meer dan de helft van de overledenen in Woerden al wordt gecremeerd, het aantal crematies in Woerden stijgt. Tegen de komst van een crematorium wordt door omwonenden van begraafplaats Rijnhof bezwaar gemaakt.

In het raadsakkoord is opgenomen dat bezwaren van omwonenden tegen het geplande crematorium op Rijnhof serieus worden genomen. Mochten de bezwaren blijven staan dan kan de raad besluiten te zoeken naar een alternatieve locatie.