Het is het comité Volkskerstzang in Woerden gelukt om de samenzang dit jaar op een andere wijze vorm te geven. De kerstzang is niet zoals gebruikelijk vanuit een volle Bonaventurakerk, maar dit jaar een rechtstreekse uitzending via de kerkomroep en RPL.

De dienst wordt op zondag 20 december om vier uur ‘s middags uitgezonden. Medewerking wordt verleend door ds. Joost Schelling en een ensemble van Harmonie De Vriendschap. Burgemeester Victor Molkenboer leest het kerstevangelie.

De dienst wordt op RPL TV rechtstreeks uitgezonden en op de website van kerkdienstgemist.

Foto: Henk Wit – Kerstconcert in de Bonaventurakerk 2017