Logo Bonaventura In het aanbod van kerstconcerten en kerstsamenzang in de verschillende kerken en andere gelegenheden in de gemeente Woerden was er zondagmiddag in de…

Bonaventurakerk een Volkskerstzang. Voor een tot de laatste kerkbank bezette kerk opende Pastor Huub Spaan de bijeenkomst en noemde dit samenzijn van jong en oud een feest van vrede en vriendschap.

Burgemeester Molkenboer droeg het kerstverhaal voor, omlijst met intermezzo’s van het harmonieorkest De Vriendschap gedirigeerd door Bart van den Goorbergh. De meditatie werd verzorgd door Ds. Kees Burger.

Foto’s: Henk Wit