Vanwege risico’s op nachtvorst schiet het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden fruittelers in het Groene Hart te hulp door de sloten ‘s nachts extra vol te laten lopen. Het beschermen van de knoppen van fruitbomen gebeurt meestal met behulp van water.

Door tijdens de vorst de bomen te besproeien ontstaat een ijslaagje om de jonge knoppen. Het ijs functioneert als een soort jasje voor de knop en beschermt zo tegen vorst. Hiervoor moet er wel volop water in de sloot zijn en blijven voor de beregeningsinstallatie. Dat regelt het waterschap.

“Het moment en de locatie zijn niet te voorspellen”, zegt Alie Kroeze, woordvoerster van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.