Vooral in de wijk Molenvliet in Woerden is er veel overlast van vuurwerk. Dat blijkt uit meldingen aan het meldpunt vuurwerkoverlast. In Molenvliet duurt de overlast al vanaf november.

Met het vuurwerk worden ook vernielingen aangericht. Zo worden onder meer afvalbakken opgeblazen, per bak toch een kostenpost van enige honderden euro’s. Volgens het meldpunt leidt de vuurwerkoverlast in Molenvliet er ook toe dat mensen met hun hond het wijkpark niet meer in durven.

Het meldpunt, een initiatief van de werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren, staat open tot begin januari en is te vinden op vuurwerkoverlastwoerden.nl. In januari worden de resultaten aan de gemeente Woerden gepresenteerd.