Logo StraatmakerVoorafgaand aan de start van de reconstructie van De Kanis zal eerst gestart moeten worden met voorbereidende werkzaamheden. Aan de noordzijde van De Kanis worden een…

depot tijdelijke parkeerplaatsen, het kavelpad en een bewonerspad gemaakt. Aan de westzijde van De Kanis komt een tweede depotruimte. Over de Kamerikse Wetering wordt een brug aangelegd, die aansluit op het kavelpad. Ter hoogte van Oortjespad nr. 2 legt de gemeente een bypass aan zodat het bouwverkeer niet direct langs de boerderij zal rijden.

De reconstructiewerkzaamheden zijn verdeeld in 3 hoofdfasen die ongeveer een jaar duren. Het inrichten van het park is gepland aan het einde van de reconstructie in de periode van november 2020 t/m februari 2021.