De gemeente Woerden is druk bezig met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen conform de coronamaatregelen komend jaar. Er komen twee extra stemdagen. Zes locaties hebben reeds bevestigd op de extra maandag en dinsdag open te zullen zijn.

De gemeente garandeert dat er uiteindelijk 25 vaste stembureaus zullen zijn. Dit kunnen ook tijdelijke locaties zijn, door middel van containerbouw. Woerden heeft vooral nieuwe stembureauleden nodig. De helft van de huidige leden is zeventig jaar of ouder en valt onder de risicogroep.

Naast de landelijke werving vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken doet de gemeente een oproep bij ambtenaren en coronawerklozen. Om de uitbreiding naar drie volmachten per kiezer te verwezenlijken, is een aanpassing aan het softwaresysteem in gang gezet.

De campagneperiode zal er komend jaar ook anders uitzien. In plaats van de gebruikelijke papieren posters, zullen verkiezingsposters te zien zijn op digitale verkiezingszuilen. Voor de extra maatregelen heeft de landelijke overheid een extra budget ter beschikking gesteld. Voor Woerden is dit ongeveer 80.000 euro.