Logo BegrotingIn Utrecht heeft het college de voorjaarsnota 2017 aan de gemeenteraad gepresenteerd. “Dit is een voorjaarsnota waarin we in Utrecht investeringen mogelijk maken in onze…

inwoners en de groeiende stad zegt Jeroen Kreijkamp van Financiën. Het is een stevige, meerjarig sluitende begroting waar ik trots op ben”.

Door knelpunten op te lossen én de noodzakelijke investeringen te doen, legt het college een solide begroting neer voor een gezonde toekomst. Utrecht is nog steeds de snelst groeiende stad van Nederland.

De gemeenteraad besluit op donderdag 29 juni a.s. over de voorjaarsnota.