Een informatieavond in de Kruiskerk in Woerden over de bouw van een brug over de Rijn, aan de westkant van Woerden, heeft veel kritische vragen opgeleverd. Veel bezoekers begrijpen niet dat B&W en de gemeenteraad voorkeur hebben voor de Gildenbrug en dat dan toch nog alternatieven worden onderzocht.

Zo wordt volgens wethouder Noorthoek ook gekeken naar een brug ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Noorthoek zegt dat een brug over de Rijn de verkeersproblemen in Woerden-West voor een belangrijk deel zal oplossen.

Aanleg van de brug is verder voorwaarde om in de toekomst een westelijke randweg te kunnen aanleggen. Tegen de bouw van een brug over de Rijn bestaat nogal wat weerstand. Noorthoek zegt te begrijpen dat men zich zorgen over zo’n plan maakt, maar dat in overleg zorgvuldig wordt bekeken wat de beste oplossing is.