Het college van B&W in Woerden heeft een voorstel ingediend in de gemeenteraad om maatregelen te treffen tegen geluidsoverlast op de Hollandbaan. Het gemeentebestuur wil in 2023 geluidreducerend asfalt laten aanbrengen tussen het kruispunt Waardsebaan–Hollandbaan en de rotonde Molenvlietbaan Hollandbaan. Ook geeft het college de raad in overweging, om kort voor de daadwerkelijke realisatie van de Rembrandtbrug, te bezien of een zogenoemde WHISwall noodzakelijk is en hierover een definitief besluit te nemen. Een WHISwall is een laag geluidsscherm van circa één meter hoog. Het is een constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Verder vraagt het gemeentebestuur hiervoor een bruto investeringskrediet van 180 duizend euro beschikbaar te stellen en de financiële effecten door middel van een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting te verwerken.